Contract Management

In Onventis Contractmanagement kan elk soort contract flexibel gemodelleerd en individueel beheerd worden met gebruik van een formuliereneditor. De digitale contract module die in Onventis Buyer geïntegreerd is, maakt vrije indeling naar categorieën en opslag van contracten mogelijk.

Contracten digitaliseren

Met Onventis Contractmanagement is het mogelijk contracten digitaal te registreren en te bewerken en bijlagen toe te voegen.

Besluitvorming versterken

Naadloze integratie met leveranciersmanagement en de controle over de lees-en schrijftoegang per contract voor meer besluitvormingskracht.

Contractopslag centraliseren

Toegang tot alle contractgegevens zoals voorwaarden en opzegtermijnen, maar ook herinneringen wanneer contracten verlopen volgens gestelde opzegtermijnen.

Hou controle over alle contracten

Vooraf gedefinieerde regels en herinneringen in contractmanagement zorgen ervoor dat inkopers te allen tijde controle houden over lopende contracten. Of het nu gaat om opzegtermijnen, contractverlengingen, of contract beëindigingen, het systeem waarschuwt altijd op tijd en in overeenstemming met de vereisten.

Gebruiksvriendelijk ContractManagement

Door te selecteren welke kolommen getoond moeten worden, kun je je concentreren op de essentiële informatie. Vrij configureerbare filters maken het mogelijk snel contracten te selecteren op basis van filtercriteria. De filtercriteria kunnen flexibel geselecteerd en met elkaar gecombineerd worden.

Bestanden bijvoegen en structureren

Aan elk contract kunnen een of meer bestanden worden toegevoegd. Elk toegevoegde bestand kan een naam krijgen, onafhankelijk van de bestandsnaam. Het kan ook toegewezen worden aan een overeenkomstige categorie van een lijst met bestandscategorieën die in het contractsjabloon vooraf gedefinieerd zijn.

Gebruik bedrijfsgegevens

In tegenstelling tot stand-alone oplossingen, worden contracten in Contractmanagement gekoppeld aan gegevens uit de volledige Onventis oplossing – zoals stamgegevens van leveranciers, gegevens over rekeningtoewijzing, materiaalgroepen en gebruikers. En dit alles zonder aanvullende interfaces.

Toegangsrechten

Beheer toegangsrechten, zoals schrijf- en leesrechten, via de selectie en publicatie van gebruikers en gebruikersgroepen vanuit de centrale gebruikerslijst in Onventis Buyer. Het beheer van specifieke gebruikersrechten verhoogt de veiligheid en ondersteunt ook de samenwerking van de inkoopafdeling met de juridische afdeling en de financiële afdeling.

Individuele gegevensmodellering

Contracten zonder aparte orderprocessen, zoals huurovereenkomsten, leaseovereenkomsten, licentieovereenkomsten, abonnementen of lidmaatschapscontributie, kunnen in Onventis Contractmanagement maximaal individueel gedigitaliseerd worden. Dit is mogelijk dankzij een flexibele en dus klantspecifieke gegevensmodellering.

Wat
klanten
zeggen

Releases

Privacy
Wanneer u onze website bezoekt, kan informatie van bepaalde diensten via uw browser worden opgeslagen, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacy-instellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden kan beïnvloeden.