Hoi!
Heb je gevonden wat je zocht?
Zo niet, laat je gegevens achter en dan neem ik contact met je op!

Verminder Inkoopkosten: een verschuiving van focus van leveringszekerheid naar kostenbewustzijn

Kostenverlaging is een terugkerend probleem in het bedrijfsleven. Ons laatste onderzoek toont een opmerkelijke trend: na jarenlang de focus te hebben gelegd op de leveringszekerheid, richten bedrijven zich nu op het verminderen van inkoopkosten. Deze blog werpt licht op waarom deze verandering in focus plaatsvindt en hoe bedrijven hun kosten effectief kunnen verminderen.

14. februari 2024 | Blog | Purchase to Pay

Verminder inkoopkosten: een verschuiving van focus van leveringszekerheid naar kostenbewustzijn

Kostenverlaging is een terugkerend vraagstuk in het bedrijfsleven. Ons meest recente onderzoek toont een opmerkelijke trend: na jaren van nadruk op leveringszekerheid, richten MKB’s zich nu op het verminderen van inkoopkosten. Deze blog werpt licht op waarom deze verschuiving in focus plaatsvindt en hoe bedrijven hun kosten effectief kunnen verlagen.

Leveringszekerheid vs. kostenverlaging: een verandering van trend

Recentelijk werd leveringszekerheid beschouwd als het belangrijkste doel in inkoop. Dat blijkt uit ons jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken in inkoop en de spanning tussen digitaliseringsactiviteiten en andere uitdagingen. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de inkoopagenda bij MKB’s, kijkt naar de gebruikte tools, en identificeert zwakke punten en dus ook mogelijkheden voor het optimaliseren van inkoop.

Huidige ontwikkelingen tonen een verandering in inkoopprioriteiten: voor het komende jaar streven inkoopafdelingen naar aanzienlijke kostenverlaging. Een vergelijking van de jaarlijkse gegevens illustreert deze verandering in trend. Terwijl de focus eerder lag op het waarborgen van de leveringszekerheid, ligt de focus nu steeds meer op kostenbesparende maatregelen.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze verandering in trend:

  1. Mondiale economische uitdagingen: De trend naar waarde maximalisatie en strategisch partnerschap met leveranciers blijft belangrijk. Echter, hoge inkoopkosten als gevolg van stijgende grondstofprijzen, onzekerheden in de toeleveringsketen en de druk om concurrerend te blijven, hebben de focus weer verlegd naar kostenbeheersing.
  2. Markt- en economische ontwikkelingen: Na jaren van externe factoren zoals verstoringen in de wereldwijde supply chains of politieke onzekerheden, ervaren bedrijven nu een meer stabiele marktomgeving. Dit stelt hen in staat om zich te richten op interne optimalisatie en kostenefficiëntie.
  3. Toegenomen concurrentiedruk: In een geglobaliseerde markt moeten bedrijven hun kostenstructuur heroverwegen en op zoek gaan naar besparingen om concurrerend te blijven, vooral op het gebied van inkoop.

Tekortkomingen in Inkoop: een ingang tot besparingen

In de bedrijfswereld wordt het belang van inkoop vaak onderschat, hoewel het een aanzienlijk deel van de totale kosten in veel bedrijven vertegenwoordigt. Deze kosten omvatten directe uitgaven aan grondstoffen en goederen en indirecte inkoopkosten zoals transport, opslag en administratie. Het optimaliseren van inkoopprocessen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid van een bedrijf, omdat efficiencyverbeteringen direct invloed hebben op de kostenstructuur.

Verouderde, gedecentraliseerde, inconsistente processen, gecombineerd met een gebrek aan planning, drijven vaak onnodig de inkoopkosten op. Gerichte strategieën voor het verminderen van inkoopkosten kunnen geld besparen en de concurrentiekracht en marktpositie versterken. Het optimaliseren van inkoopprocessen op deze manier verhoogt de winstmarges en draagt bij aan de algehele winstgevendheid van het bedrijf.

Het potentieel voor besparingen als gevolg van de directe verbinding tussen inkoop en leveranciers en markten is bijzonder groot. Inkoop heeft de mogelijkheid om prijsdruk uit te oefenen. Zelfs kleine besparingen in inkoopprijzen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de resultaten van het bedrijf vanwege het grote volume goederen dat wordt ingekocht.

Bovendien draagt inkoop enorm bij aan de waardeketen van het bedrijf. Een goed doordachte optimalisatie van de inkoopketen verlaagt kosten en verbetert de efficiëntie en effectiviteit van de hele waardeketen. Dit maakt duidelijk dat de inkoopfunctie cruciaal is voor het succes van een bedrijf. Daarom is een strategisch en efficiënt ontwerp van inkoopprocessen essentieel om duurzame concurrentievoordelen te behalen en de winstgevendheid op lange termijn te waarborgen.

Utilizing digitalization to reduce procurement costs

Middelgrote bedrijven kunnen aanzienlijke kostenbesparingen en efficiëntiewinsten behalen door middel van digitale technologieën. Op het gebied van inkoop biedt digitalisering de mogelijkheid om beslissende concurrentievoordelen te behalen. Ons meest recente onderzoek bevestigt deze bevinding: de belangrijkste drijfveren van digitalisering in inkoop – optimalisatie van proceskosten, automatisering en verhoogde transparantie – zijn gericht op het minimaliseren van inkoopkosten. Deze doelstellingen blijken centraal en essentieel te zijn in digitale transformatie.

Deze ontwikkeling benadrukt het belang van het nastreven van een flexibele en toekomstgerichte strategie om inkoopkosten te verminderen en het blijvende succes van het bedrijf te waarborgen. We hebben een strategie ontwikkeld die er precies op gericht is om dit succes voor uw bedrijf te realiseren.

Het is ontworpen om bedrijven te helpen op korte termijn kostenbesparingen te realiseren en op lange termijn efficiencywinsten te behalen. De strategische vermindering van inkoopkosten gaat verder dan puur financiële aspecten – het bevordert innovatie en duurzaamheid en creëert langetermijn waardevolle partnerschappen.

Het optimaliseren van inkoop en daarmee het verminderen van inkoopkosten is geen eenmalig project maar een continu proces dat voortdurende aanpassing en verbetering vereist. Bedrijven die investeren in digitale technologieën en hun processen dienovereenkomstig aanpassen, kunnen inkoopkosten verminderen en hun bedrijfsprocessen verbeteren, waardoor ze een beslissend concurrentievoordeel behalen.

Vraag nu een demo aan

En maak vrijblijvend kennis met onze Source-to-Pay software.

  • Suppliermanagement
  • Source-to-Contract
  • Purchase-to-Pay
  • Spend Analytics
Diesen Beitrag teilenShare this PostDeel dit bericht:
Privacy
Wanneer u onze website bezoekt, kan informatie van bepaalde diensten via uw browser worden opgeslagen, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacy-instellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden kan beïnvloeden.