Kwalificatie & classificatie

Met Onventis worden kwalificatie en classificatie van leveranciers een integraal onderdeel van de inkoopprocessen van het gehele bedrijf. Risico’s worden gemakkelijker voorkomen en potentiële kostenbesparingen zijn onmiddellijk zichtbaar.

Snellere leverancierskwalificatie

Contact leggen met geschikte leveranciers is een belangrijke succesfactor voor het inkoopproces. Registratie en het vrijgeven van informatie en stamgegevens worden gecombineerd in het selfservice portaal.

Vergelijk KPI’s

Combineer automatisch verzamelde kwantitatieve gegevens met kwalitatieve gebruikersevaluaties. Beslis zelf welke gegevens geëvalueerd gaan worden en wanneer.

Systematisch evalueren

Bundel de ervaring en de kennis van materiaalgroepen en leverkwaliteit via enquêtes. Onze sjablonen met evaluatiemethoden zullen u hierbij helpen.

Classificeer en beoordeel leveranciers

Ontwerp snel en flexibel enquêtes voor het hele bedrijf met behulp van onze sjablonen met vooraf vastgestelde criteria en beoordelingssystemen. Bepaal zelf welke kwalitatieve en kwantitatieve cijfers gebruikt en geëvalueerd moeten worden. Ook de ‘harde’ factoren die automatisch in Onventis Buyer worden opgeslagen kunnen in de overweging meegenomen worden.

Leveranciers registeren & kwalificeren zichzelf in het selfservice portaal

Met de Supplier Management Apps van Onventis behoren tijdrovende aanmeld- en registratieprocedures voor kopers en leveranciers tot het verleden. Leveranciers kunnen zich zelfstandig registreren met behulp van bedrijfsspecifieke sjablonen, zelf informatie vrijgeven en hun stamgegevens op ieder gewenst moment bijwerken via het selfservice portaal.

Wat
klanten
zeggen

Onventis Buyer

Datenschutz
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden möglicherweise Informationen von bestimmten Diensten über Ihren Browser gespeichert, normalerweise in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung auf unserer Website und den von uns angebotenen Diensten beeinträchtigen kann.