EDI

B2B klanten kopen daar waar hun inkoopprocessen optimaal worden bediend. Door de inzet van EDI spelen leveranciers hier op in. Inkoop gerelateerde berichten kunnen op deze wijze geautomatiseerd uitgewisseld worden tussen de systemen van koper en leverancier. Zo zijn de inkoopprocessen van Onventis Buyer en de interne systemen van de leverancier optimaal met elkaar verbonden – zonder lastige systeembreuken.

Hoge procesautomatisering

Elektronische uitwisseling van handelstransacties verhoogt de efficiency voor beide handelspartners en borgt dat er geen informatie verloren gaat.

Overkoepelende standaard

Het gebruik van de Overkoepelende openTRANS-standaard voor de uitwisseling van bedrijfsgegevens en de verwerking van handelstransacties vervangt de klassieke papieren documenten.

Uniforme informatie

Elektronische gegevensuitwisseling van documenten voorkomt dubbele invoer van gegevens en zorgt voor uniforme informatie voor alle betrokkenen in de supply chain.

Elektronische gegevensuitwisseling (EDI)

Voor de elektronische gegevensuitwisseling (EDI) van opdrachten, bestelwijzigingen, opdrachtbevestigingen, afleveringsbewijzen en facturen wordt de openTRANS-standaard aangeboden. Aanvullend zijn conversies van openTRANS documenten naar andere formaten zoals EDIFACT, xCBL, cXML, SAP iDoc of CSV mogelijk. Voor de gegevensuitwisseling van documenten worden in aanvulling op e-mail verzending ook de protocollen http/s en FTP ondersteund.

Onventis Buyer

Datenschutz
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden möglicherweise Informationen von bestimmten Diensten über Ihren Browser gespeichert, normalerweise in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung auf unserer Website und den von uns angebotenen Diensten beeinträchtigen kann.