Hoi!
Heb je gevonden wat je zocht?
Zo niet, laat je gegevens achter en dan neem ik contact met je op!

Duurzaam inkopen – sociaal, ecologisch en economisch inkopen

Duurzaam inkopen omvat fundamentele ecologische, economische en sociale normen bij bedrijfsinkopen.

07. juli 2021 | Blog

Zolang er ondernemingen bestaan, zijn inkoopafdelingen verplicht hun behoeften tegen de laagst mogelijke kosten in te kopen. Sinds enkele jaren speelt ook het duurzaamheidsbeginsel een centrale rol in moderne inkoopstrategieën. Aanbestedende organisaties moeten daarom een evenwicht zien te vinden tussen budget, prijs en duurzaamheid.

 

Wat is duurzaam inkopen?

Bij duurzaam inkopen wordt bij alle inkoopbeslissingen en -processen rekening gehouden met de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen. In de praktijk gebruiken veel bedrijven de termen MVO en duurzaamheid grotendeels als synoniemen. CSR of duurzaamheid omvat sociale, ecologische en economische aspecten. Concreet gaat het om zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, bescherming van klimaat en milieu, eerlijke handel of verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen.

Wat de ecologische dimensie betreft, speelt klimaatneutraliteit een bijzonder belangrijke rol. In dit verband biedt het Greenhouse Gas Protocol een belangrijke reeks normen voor de boekhouding van broeikasgasemissies en de bijbehorende rapportage voor bedrijven. Het GHG-protocol wordt beschouwd als de meest verbreide standaard voor het opstellen van broeikasgasbalansen. In de normen van het GHG-protocol wordt onderscheid gemaakt tussen drie gebieden, de zogenaamde scopes, waaraan emissies kunnen worden toegewezen:

 • Scope 1 omvat alle directe emissies, d.w.z. broeikasgassen die binnen de organisatie worden uitgestoten.
 • Scope 2 omvat indirecte emissies die elders plaatsvinden en worden ingevoerd via energie en bedrijfsmiddelen zoals elektriciteit, warmte, perslucht of koeling.
 • Scope 3 omvat broeikasgassen die buiten de grenzen van de organisatie en Scope 2 optreden. Deze omvatten die van de productie, het vervoer van aangekochte goederen of de distributie en het gebruik van de eigen producten van het bedrijf of de verwijdering van afval. Ook de emissies als gevolg van zakenreizen zijn inbegrepen.

Om het belang van CSR te benadrukken, met name wat de sociale dimensie betreft, kunnen we eens over de grens kijken. In Duitsland  wordt namelijk de Supply Chain Act ingevoerd. Hierdoor zullen de aspecten van MVO juridisch bindend worden. Bedrijven die in het buitenland kopen of produceren zullen er dus voor moeten zorgen dat de mensenrechten in alle fasen van hun toeleveringsketen worden gerespecteerd.

Kansen herkennen, kansen grijpen: De voordelen van duurzaam inkopen

Op het eerste gezicht lijkt het onderwerp duurzaamheid misschien een hele opgave. De implementatie van MVO is niet altijd gemakkelijk en moet in veel bedrijven nog worden verankerd. Maar zijn er naast de maatschappelijk verantwoorde aspecten ook economische redenen om duurzaamheid bij de inkoop tot uiting te laten komen?

Als bij de inkoop rekening wordt gehouden met en rekening wordt gehouden met duurzaamheid, kan dit voor bedrijven op verschillende manieren voordelen opleveren:

 • Verbetering van het rendement van hulpbronnen: bijdrage aan milieu- en klimaatbescherming
 • Naleving van sociale normen en correcte arbeidsvoorwaarden
 • Verbetering van de externe perceptie van ondernemingen
 • Differentiatie van de concurrentie en dus potentiële omzetstijging
 • Gemakkelijker toegang tot kapitaal

Duurzaam inkopen met E-Procurement

Duurzaam inkopen omvat fundamentele ecologische, economische en sociale normen bij bedrijfsinkopen. De basis hiervoor is een goed gestructureerd leveranciersbeheer. Digitale hulpmiddelen zijn dan weer geschikt voor een optimaal leveranciersbeheer, waardoor gerichte beslissingen kunnen worden genomen met betrekking tot de kwalificatie, evaluatie, ontwikkeling en uiteindelijk de selectie van leveranciers.

Digitaal leveranciersbeheer via e-aanbesteding maakt bijvoorbeeld zelfonthulling door leveranciers, bevraging van stamgegevens, regelmatige leveranciersenquêtes of geautomatiseerde puntentoekenning op basis van voorselectie mogelijk. Deze functionaliteiten bieden inkooporganisaties de mogelijkheid om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen over leveranciers en concreet invulling te geven aan duurzaam inkopen.

Vraag nu een demo aan

En maak vrijblijvend kennis met onze Source-to-Pay software.

 • Suppliermanagement
 • Source-to-Contract
 • Purchase-to-Pay
 • Spend Analytics
Diesen Beitrag teilenShare this PostDeel dit bericht:
Privacy
Wanneer u onze website bezoekt, kan informatie van bepaalde diensten via uw browser worden opgeslagen, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacy-instellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden kan beïnvloeden.